Kryptovaluta

Samfunnsansvar

Det skrives mye om kryptovaluta i disse dager, som ikke er så veldig rart med tanke på hvor mye penger som er i spill og hvor mange som har tjent enorme formuer på ting som var veldig små for bare kort tid siden. Det er akkurat dette som er kjernen med veldig mye. Er du en som gjerne vil tjene raske penger er det ikke så lett å finne ut hva som blir det neste store. Men, er du heller en type som har genuin interesse for noe som kan være veldig spennende og forandre hvordan vi tenker på fremtiden vil det være mye bedre å starte der. Ikke tenkt på pengene men tenk heller på hva som kan gjøres.

Kryptovaluta

Mange av de mest interessante kryptovalutaene har sprunget frem fordi det har vært en interesse blant de som har laget valutaene for å løse et samfunnsproblem. Ser du på Bitcoin var hele poenget at man ønsket å kunne overføre verdier fra en person til en annen uten at noen kunne sitte imellom å kontrollere hvordan dette var brukt eller hvordan dette ble skapt. Det kan ses på veldig enkelt med at dagens system har mange barrierer for deg som ønsker å gjøre noe på egenhånd. Dette var selvfølgelig noe kriminelle så på og mange brukte derfor kryptovaluta for å gjøre ting som ikke var så bra. Man kan kjøpe Bitcoin på  forskjellige børser.

Ser vi på Ethereum så ser vi at disse folka laget dette fordi de ville sette opp et system hvor du og alle andre kunne lage deres egne applikasjoner eller kryptovaluta på en mye enklere måte slik at dere kan styre dette selv. Det har ført til en flom av forskjellige selskaper som planlegger å lage alt fra juridiske nettverk til kjøretøy. Det finnes nesten ingen grense på hva man kan gjøre, og det er det som er så fint.

Utvinne i Norge

Når det kommer til alle disse systemene er de bygget på en form for nettverk, eller en blokkjede, som passer på at alt som gjøres i nettverket blir lagret og arkivert på en slik måte at andre kan se hva som gjøres og at de kan handle deretter. Det skader ingen at dette gjøres på en fornuftig måte og på en fin måte. Når mange oppgaver skal gjøres innenfor forskjellige nettverk er det viktig at disse gjøres på best mulig måte og at de gjøres smart. Det er satt opp gode rutiner for dette og det finnes mange aktører som deltar flittig i dette arbeidet. Når det kommer til prisen på dette arbeidet avhenger det av det meste på strømprisen. Mange kommer nå til Norge for å sitte her med helle støtteapparatet sitt fordi det koster mindre å kjøpe strøm i Norge enn i mange andre land. Kryptovault bruker like mye strøm som Mandal kommune for å gjøre disse oppgavene og sparer 28 millioner kroner i året ved å gjøre dette i Norge.